EasyCatalog
XML data provider

XML Data Provider

De XML Data Provider is een optionele module die XML bestanden rechtstreeks in EasyCatalog kan importeren. De XML Data Provider-module ondersteunt het importeren van XML vanuit een bestand of vanuit een URL.

Tweerichtingsupdates

De XML Data Provider biedt een tweerichtingenkoppeling naar  XML, zodat alle wijzigingen die in het InDesign-document aan de gegevens zijn aangebracht, kunnen worden bijgewerkt naar het bronbestand of kunnen worden gepost naar een URL.

XML Dialogue Configuration

De XML Data Provider gebruikt XPaths om te bepalen waar elk record en elk veld zich in de XML-structuur kan bevinden. Eenmaal geïmporteerd in EasyCatalog, kunnen je gegevens op dezelfde manier worden gemanipuleerd als vanuit een gescheiden bestand of ODBC-database.

Qonqord 5 Steps to automate catalog production - admin

Automatische opmaak met behulp van intelligente templates

Met InDesign Automation kun je enorm veel tijd en kosten besparen op DTP-werk en de doorlooptijden van publicaties enorm verkorten.

 

Afspraak maken