Ethiek rondom AI (1/3)

Introductie

Binnen digitale contentcreatie is kunstmatige intelligentie (AI) uitgegroeid tot een belangrijk hulpmiddel voor publishers. AI biedt mogelijkheden om processen te stroomlijnen, de productiviteit te verhogen en nieuwe vormen van content te creëren. Maar deze technologische vooruitgang brengt ook nieuwe ethische uitdagingen met zich mee. In deze blogserie duiken we dieper in de ethische overwegingen rond transparantie, authenticiteit en verantwoordelijkheid in de context van AI-gegenereerde content. Hoe zorgen we ervoor dat we niet alleen innoveren, maar dit ook op een verantwoorde manier doen?

Transparantie en Authenticiteit

Een van de kernprincipes bij het ethisch inzetten van AI in contentcreatie is transparantie. Het is essentieel dat zowel creators als consumenten begrijpen wanneer en hoe AI wordt gebruikt om content te genereren. Deze openheid is cruciaal voor het behoud van vertrouwen tussen publishers en hun publiek. Maar transparantie gaat niet alleen over het onthullen van het gebruik van AI; het gaat ook om het waarborgen van de authenticiteit van de content. In een tijdperk waarin AI-teksten, afbeeldingen en zelfs video’s kan produceren die van menselijk werk nauwelijks te onderscheiden zijn, is het behouden van een authenticiteitsstandaard essentieel. Dit betekent dat we duidelijke richtlijnen moeten ontwikkelen over hoe we AI gebruiken zonder de echtheid en de integriteit van onze content te ondermijnen.

EU-richtlijnen

In de Europese Unie wordt de inzet van kunstmatige intelligentie (AI) gereguleerd door de AI Act, de allereerste uitgebreide AI-wet ter wereld. Deze wetgeving toont aan hoe serieus de EU is over het waarborgen van veilig en transparant AI-gebruik dat onze democratische waarden respecteert. De AI Act is recentelijk door de relevante comités van het Europees Parlement goedgekeurd en wacht nu op de definitieve stemmingen in het parlement en de formele aanneming (euronews). Dit zou binnen enkele maanden moeten plaatsvinden.

AI-systemen met een onaanvaardbaar risico, zoals die welke cognitieve gedragsmanipulatie toepassen of sociale scores toewijzen, zullen worden verboden. AI-systemen die een hoog risico vormen, worden onderworpen aan strenge regelgeving, waaronder transparantievereisten en registratie in een EU-database.

Generatieve AI-systemen, zoals ChatGPT, moeten duidelijk maken wanneer content door AI is gegenereerd. Daarnaast moeten high-impact algemene AI-modellen, die een systemisch risico kunnen vormen, grondige evaluaties ondergaan en eventuele ernstige incidenten moeten worden gemeld aan de Europese Commissie.

AI-systemen met beperkt risico moeten voldoen aan minimale transparantievereisten die gebruikers in staat stellen geïnformeerde beslissingen te maken, vooral bij AI-systemen die beeld, audio of videocontent genereren of manipuleren, zoals deepfakes.

Deze ontwikkelingen in de regelgeving benadrukken de noodzaak voor alle partijen, waaronder auteurs en uitgevers, om transparant te zijn over het gebruik van AI in de creatie van werken, en verzekeren dat de controle over deze systemen gehandhaafd blijft om schadelijke uitkomsten te voorkomen.

Verantwoordelijkheid

De vraag naar verantwoordelijkheid in AI-gegenereerde content is complex. Wie is er verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en ethiek van door AI geproduceerde werken? Deze verantwoordelijkheid ligt zowel bij de ontwikkelaars van de AI-technologie als bij de gebruikers ervan. Om ethisch verantwoorde content te garanderen, moeten we richtlijnen opstellen die zowel de creatieve potentie van AI benutten als de risico’s beperken. Dit omvat het implementeren van controlemechanismen om te zorgen dat AI-tools de ethische normen van de organisatie weerspiegelen en naleven.

Voorbeeld

Een concreet voorbeeld dat de noodzaak van transparantie en authenticiteit benadrukt, vinden we in de wereld van het boekenschrijven. Er ontstaat een groeiend debat over de vraag of schrijvers moeten onthullen of hun werken met de hulp van AI zijn geschreven. Aan de ene kant biedt AI-schrijfassistentie schrijvers de mogelijkheid om efficiënter te werken, creatieve blokkades te overwinnen en zelfs nieuwe stijlen en genres te verkennen. Echter, de vraag blijft of het gebruik van AI de “echtheid” van het literaire werk aantast. Moeten boeken die significant door AI zijn gegenereerd als zodanig worden gemarkeerd? Dit debat raakt aan het hart van onze waarden rond auteurschap en originaliteit. Het biedt ook een praktijkvoorbeeld van hoe transparantie niet alleen een ethische kwestie is, maar ook een factor die de perceptie van waarde en authenticiteit door het publiek beïnvloedt. Door open te zijn over het gebruik van AI, kunnen schrijvers en uitgevers een vertrouwensband met hun lezers behouden en tegelijkertijd innoveren binnen het literaire domein.

Conclusie

Terwijl we de mogelijkheden van AI in de contentcreatie verkennen, moeten we ons bewust zijn van de ethische implicaties. Transparantie, authenticiteit en verantwoordelijkheid zijn niet alleen abstracte concepten, maar praktische principes die richting geven aan hoe we technologie inzetten voor creatieve doeleinden. Door deze ethische richtlijnen te omarmen, kunnen we een toekomst van contentcreatie vormgeven die zowel innovatief als integriteit-gedreven is. Laten we samen de dialoog aangaan over hoe we deze technologie verantwoord kunnen gebruiken, om zo de waarde van ons werk en het vertrouwen van ons publiek te behouden. Dus bij deze, ja ook deze blogpost is in samenwerking met ChatGPT geschreven.

Blog serie ethiek rondom AI

Dit is het begin van onze verkenningstocht door de wereld van AI in de creatieve industrieën. In dit eerste deel hebben we ons gericht op de ethische overwegingen en de fundamenten van intellectueel eigendom. Blijf bij ons voor Blog 2, waar we dieper duiken in hoe we deze principes in de praktijk kunnen brengen binnen media en uitgeverijen, en verkennen hoe AI op een verantwoordelijke manier kan worden ingezet om innovatie en creativiteit te stimuleren.

Share:

Blog

De toekomst van content management en content orchestration, van AI en AR tot duurzaamheid

Digitale content evolueert voortdurend. Managers en hun teams bij uitgevers en merken staan voor de dubbele uitdaging om niet alleen …

Lees meer..
Blog

De kansen en bedreigingen van AI voor publishers

Inleiding Artificial Intelligence (AI) wordt voor steeds meer uitgevers een belangrijk topic geworden. AI biedt zowel kansen als bedreigingen voor …

Lees meer..
Blog

Wat is de beste software voor content orchestration?

Content orchestration is gebaseerd op de heilige drie-eenheid People, Process en Technology. Het is dus belangrijk om vast te stellen …

Lees meer..

Afspraak maken