Prelum innoveert productieproces samen met Qonqord

In nauwe samenwerking met onder andere medisch specialisten, huisartsen en tandartsen bedenken, ontwikkelen, vervaardigen en verkoopt Prelum diverse informatie- en nascholingsproducten, variërend van boeken en tijdschriften tot websites en evenementen.

PRELUM IS DE AFGELOPEN JAREN AANZIENLIJK GEGROEID.

“We zijn vijftien jaar geleden gestart met drie nascholingstijdschriften, maar inmiddels hebben we er meer dan vijfentwintig,” vertelt André Matera, algemeen directeur van Prelum. De introductie van nieuwe nascholingstitels maakt het werk steeds arbeidsintensiever. Elk tijdschrift wordt namelijk op dezelfde wijze handmatig geproduceerd. Om die complexiteit aan te kunnen, is een eenvoudiger redactieproces en een gestructureerde manier van contentopslag vereist. 

PUBLISHONE

Met de implementatie van PublishOne is aan die eis voldaan. PublishOne is een op Microsoft Word gebaseerd online platform voor contentcreatie dat kopij eenvoudig en eenduidig door de verschillende fasen van het schrijfproces leidt én publicatie op verschillende kanalen vergemakkelijkt.

QONQORD

System integrator Qonqord heeft PublishOne bij Prelum geïmplementeerd. Mede dankzij de duidelijke en transparante communicatie, korte lijnen en constructieve sfeer was het volgens directeur van Qonqord Hans Fermont een geslaagd implementatieproject. En voor Prelum een stap vooruit.

Met PublishOne heeft Prelum de basis gelegd voor een betere en veelzijdigere toepassing van een veel grotere database aan content,

stelt IJsbrand Theunissen, operationeel directeur van Prelum. “Belangrijk met het oog op de toekomst is dat die content allemaal in één database zit. Dat maakt het makkelijker om in de toekomst producten te maken uit content die we nu al hebben,” vult Matera aan. 

INNOVATIE

Innovatie is van groot belang binnen de medische wereld, zo ook voor een medische uitgeverij. Theunissen: “Wij maken vaktijdschriften voor beroepsgroepen die continu in ontwikkeling zijn. Inzichten veranderen, hun vakgebied verandert, dus als wij niet innoveren, blijven we achter.” Innovatie is daarmee geen doel, maar een middel om ervoor te blijven zorgen dat de doelgroep op de juiste manier bediend wordt. Matera: “Wij willen elk jaar betere oplossingen voor onze klanten ter beschikking stellen en daar hoort ook innovatie op technisch gebied bij.” 
 

INTERACTIEVE VIDEO EN SERIOUS GAMING

Met de implementatie van PublishOne is de eerste stap gezet. Prelum zet de samenwerking met Qonqord voort en onderzoekt momenteel hoe andere leerelementen – zoals interactieve video en serious gaming-aspecten – een verdere verrijking kunnen zijn voor digitale content.

We hebben structuur aangebracht door

  • Efficiënt proces voor digital publishing
  • Integratie van data en bestanden
  • Lagere proceskosten
  • Online samenwerken in workflow
  • Stabiele werkprocessen

Share:

Geen onderdeel van een categorie

New onboard at Qonqord

Hallo, mijn naam is Sarah Leemans. Ik ben 42 jaar oud en moeder van 2 tieners en samen met mijn …

Lees meer..
case

NCOI en Content Orchestration

NCOI Groep heeft als missie mensen (jong en oud) te voorzien van de beste opleidingen en trainingen. Naast het bekendste …

Lees meer..
case

Publisher Impresa in Portugal – Video Testimonial

Impresa, opgericht in 1973, is de grootste mediagroep van Portugal. Het bedrijf is met SIC actief in drie bedrijfsgebieden: uitgeverijen, …

Lees meer..

Afspraak maken