Wat kan AI betekenen voor contentcreatie-, management & -distributie?

Kunstmatige intelligentie (AI) is een belangrijke speler geworden in de uitgeverswereld, waarbij uitgevers AI-technologieën gebruiken om hun bedrijfsvoering te verbeteren en nieuwe producten en diensten te creëren. In dit artikel zullen we nader bekijken wat AI kan betekenen voor uitgevers en op welke manieren het kan worden gebruikt in de uitgeversbranche voor content orchestration; voor contentcreatie, contentmanagement en contentdistributie.

Contentcreatie met AI

AI-technologieën kunnen uitgevers op verschillende manieren helpen. Een van de belangrijkste is op het gebied van contentcreatie. AI-algoritmes kunnen enorme hoeveelheden gegevens analyseren en inzicht geven in welk soort content het meest populair zal zijn bij lezers. Dit kan uitgevers helpen om hun content op maat te maken voor hun doelgroep en betrokkenheid en lezersaantallen te vergroten.

Nauwkeurigheid

AI kan uitgevers ook helpen om de nauwkeurigheid van content te verbeteren. Technologie voor natuurlijke taalverwerking (NLP) kan worden gebruikt om fouten en inconsistenties in tekst te identificeren, zodat deze grammaticaal correct en gemakkelijk te begrijpen is. Dit kan vooral belangrijk zijn bij technische en wetenschappelijke content, waar nauwkeurigheid cruciaal is.

Contentdistributie

Een ander gebied waar AI nuttig kan zijn voor uitgevers is bij contentdistributie. Door gebruikersgegevens en -gedrag te analyseren, kan AI uitgevers helpen om de meest effectieve kanalen voor het distribueren van hun content te identificeren, zoals sociale media platforms of e-mailnieuwsbrieven. Dit kan helpen om het bereik van hun content te vergroten en hun publiek verder uit te breiden.

Automatisering

Naast deze toepassingen kan AI ook worden gebruikt om een reeks uitgeverstaken te automatiseren, van het kopiëren van teksten en proeflezen tot marketing en promotie. Dit kan uitgevers helpen tijd te besparen en kosten te verlagen, zodat ze zich kunnen richten op de belangrijkste aspecten van hun bedrijfsvoering.

Vertalen

AI kan ook worden gebruikt om teksten automatisch te vertalen. Dit kan de tijd en de kosten die nodig zijn om content in meerdere talen te vertalen, verminderen en bovendien nieuwe internationale markten te ontsluiten.

Autotagging van beeld en beeldcreatie

Hiernaast kan AI ook worden toegepast voor tagging van beeld en beeldcreatie. AI kan worden gebruikt om beelden automatisch te taggen en te categoriseren op basis van hun inhoud. Dit kan helpen bij het beheer van grote hoeveelheden beelden en bij het vinden van relevante beelden voor specifieke artikelen. Woodwing Assets AI integration

Beeldherkenning en -analyse

Ook kan AI worden gebruikt om beelden te herkennen en te analyseren om belangrijke informatie te extraheren. Dit kan helpen bij het vinden van beelden die geschikt zijn voor bepaalde artikelen en bij het automatisch bijsnijden of bewerken van beelden om ze geschikt te maken voor bepaalde publicaties.

Bijschriften

AI kan worden gebruikt om automatisch bijschriften voor beelden te genereren op basis van hun inhoud. Dit kan de productiviteit van uitgevers verhogen en kan helpen bij het vinden van de juiste woorden om beelden te beschrijven.

Beeldgeneratie

AI kan worden gebruikt om automatisch beelden te genereren op basis van bepaalde parameters of voorwaarden. Dit kan handig zijn bij het vinden van beelden die specifiek zijn afgestemd op een bepaalde publicatie of bij het creëren van unieke visuals voor artikelen.

Beeldaanbevelingen

Tenslotte kan AI kan worden gebruikt om gepersonaliseerde beeldaanbevelingen te doen op basis van het leesgedrag van een gebruiker. Dit kan helpen bij het verhogen van de betrokkenheid van de lezer en het verbeteren van de gebruikerservaring.

Deze voorbeelden laten zien hoe AI uitgevers kan helpen om efficiënter en effectiever te zijn in hun beeldgebruik. Door gebruik te maken van AI-technologie kunnen uitgevers hun workflows optimaliseren en de kwaliteit van hun visuele content verbeteren.

Ondanks de vele voordelen van AI zijn er ook enkele uitdagingen en zorgen waar uitgevers zich bewust van moeten zijn. Een van de belangrijkste uitdagingen is om ervoor te zorgen dat AI-algoritmen eerlijk en onbevooroordeeld zijn. AI-systemen zijn slechts zo goed als de gegevens waarop ze zijn getraind, en als die gegevens bevooroordeeld of onvolledig zijn, kunnen de resultaten een vertekenend beeld geven.

Een andere zorg is de impact van AI op banen in de uitgeversindustrie. Naarmate AI-technologieën geavanceerder worden, bestaat het risico dat ze menselijke werknemers vervangen op bepaalde gebieden, zoals het kopiëren van teksten en proeflezen. Veel experts geloven echter dat AI uiteindelijk nieuwe banen zal creëren en uitgevers in staat zal stellen zich te richten op taken die menselijke vaardigheden en expertise vereisen. Workflow is herbij essentieel. Met a.i. gegenereerde teksten zullen beoordeeld, geredigeerd en gevalideerd moeten worden.

Concluderend heeft AI het potentieel om de uitgeefbranche revolutionair te innoveren door nieuwe inzichten te bieden in de voorkeuren van lezers, de nauwkeurigheid van content te verbeteren en taken te automatiseren. Hoewel er zeker uitdagingen en zorgen zijn waarmee moet worden gedeald, zijn de voordelen van AI voor uitgevers duidelijk en kunnen we de komende jaren verdere groei en innovatie op dit gebied verwachten.

Voorbeelden van integraties met Woodwing Assets en Woodwing Studio Workflow:

https://www.woodwing.com/en/blog/how-artificial-intelligence-can-help-publishers-thrive

Read more about Woodwing and chat-gpt

Woodwing Assets AI integration

AI services voorbeelden tekst

https://chat.openai.com

https://www.jasper.ai/

AI services voorbeelden image generation

DALL·E 2 

Midjourney 

DreamStudio (Stable Diffusion) 

Share:

Blog

De vijf grote voordelen van content orchestration die jouw merk misloopt

Content orchestration is het strategisch op elkaar afstemmen van de mensen, processen en technologie die zijn betrokken bij het creëren …

Lees meer..
Blog

Optimaliseer jouw retail en publish operaties voor het feestdagen seizoen in Q4 door middel van content orchestration

Optimaliseer jouw retail en/of publish operatie met content orchestration.

Lees meer..
Blog

Kosten besparen met AI-beeldbewerking 

Automatische beeldcorrectie, vrijstaand maken, uitsnedes maken en automatisch trefwoorden aanmaken voor hergebruik op meerdere kanalen met AI!

Lees meer..

Afspraak maken